Technické vysvetlivky

Keramická obkladačka: Každý prvok slúžiaci na obklady stien v interiéroch. Nikdy neklaďte na podlahu.

Keramická dlaždica: Plochý, spravidla tenkostenný keramický obkladový prvok (výrobok), odolný najmä proti mechanickému namáhaniu a mrazu, používaný predovšetkým na obklady podláh i stien.

Listela reliéfna: Dekorácia páskového typu s profilom v tvare U alebo R.

Listela: Zdobený obklad páskového typu pre vytváranie napr. ozdobného pruhu medzi rôznymi druhmi obkladačiek.

Bordúra: Listela vytvorená zdobením v tvare pásu na obkladovom prvku

Inzerto: Dekorácia formátu obkladačky zdobená vzorom v časti alebo po celom svojom povrchu. Súčasť série obkladačiek a dlaždíc, ktorá má dekoratívnu funkciu. Dekoratívny motív spravidla korešponduje s motívmi dekoratívnych pásikov (listel).

Schodovka: Tvarovka určená pre obklady schodov s protišmykovými drážkami.

Balkónová tvarovka: Prvok v tvare „L“ na ukončenie dlažby terás, balkónov atď.

Šarža: Keramické obkladové prvky sú vyrábané v dávkach – šaržiach, ktoré sa navzájom môžu líšiť farebným odtieňom a rozmerom.

Satinovaný povrch: Matný povrch keramického prvku.

Lappato: Preleštený povrch keramického prvku.

Mrazuvzdornosť: Odolnosť voči dlhodobému pôsobeniu mrazu, vhodné do exteriérov

Kalibrácia-rektifikácia: Zabrúsenie hrán vypálenej hotovej dlaždice, ktorá eliminuje prirodzené kolísanie rozmerov keramiky a znižuje rozmerové tolerancie jednotlivých prvkov na minimum. Kalibrované dlaždice je možné pokladať s minimálnou škárou. Na dokonalé zapravenie škárovacej hmoty sa odporúča hrúbka tejto minimálnej škáry aspoň v rozmedzí 1,5 – 2,0 mm.

Protišmykovosť: Vyjadruje protišmykové vlastnosti dlažby:

Rx – protišmyk

  • R9 – vnútorné a odpočinkové plochy, jedálne, chodby úradov, škôl, nemocníc
  • R10 – sklady, malé kuchyne, sanitárne priestory
  • R11 – kuchyne škôl, umývacie linky, práčovne, vchody a vonkajšie schody
  • R12 – veľkokuchyne, pracovné jamy, mliekarne
  • R13 – rafinérie tukov, garbiarne, bitúnok

A, B, C – protišmyk bosou nohou

  • A – prevažne suché chodby, prezliekárne, šatne, dná bazénov od 80 do 135 cm
  • B – verejné sprchy, ochodze bazénov, detské bazéniky, schody, dná bazénov do 80 cm
  • C – schody pod vodou, šikmé okraje bazénov, štartovacie bloky, dná bazénov so sklonom